Profiel

Institutional Trust Services BV werd medio 2000 opgericht, om tegemoet te komen aan de vraag van institutionele cliënten om beleggingsadministratieve taken te kunnen ’outsourcen’. De directie heeft sinds de oprichting een gedegen, wellicht zelfs conservatief ogend beleid gevoerd, gericht op een duurzame, lange termijn groei, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening en een hechte en langdurige relatie met zowel cliënten als werknemers voorop staat.

Institutional Trust Services BV (ITS) is een bedrijf dat zich richt op partijen die hun beleggingsadministratie of elementen daarvan willen uitbesteden. De dienstverlening wordt nauwkeurig op de eisen en wensen van de cliënt afgestemd. De werkzaamheden die ITS verricht, variëren van:

ITS functioneert als verlengstuk van de front-office van de cliënt tot op het niveau dat het best past bij de behoeften, ’in-house’ capaciteiten en/of beschikbaarheid van administratief personeel.

 
 
 

Sector Nieuws

ITS biedt pensioenfondsen inzicht in operationele en financiƫle risico's

01/11/2017

Institutional Trust Services (ITS) biedt pensioenfondsen inzicht in operationele en financiƫle risico's door taken uitbestedingsrelaties......

Lees verder...


Verplichting centrale afhandeling derivaattransacties via clearinghuis

28/08/2017

De Europese Commissie wil het gebruik van derivaten veiliger en transparanter maken......

Lees verder...


ESMA Risk Dashboard nr2, 2017

17/08/2017

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het eerste kwartaal van 2017........

Lees verder...


Groei aantal fondsen voor gemene rekening

11/08/2017

Het aantal aanvragen voor fondsen voor gemene rekening stijgt sterk ......

Lees verder...


ISAE3402 2016 opgenomen in register Governance Instituut

08/06/2017

ITS is door het Governance Instituut, met haar laatste ISAE3402, ingeschreven in het ISAE3402 register......

Lees verder...


ESMA Report on trends, risks and vulnerabilities nr1, 2017

07/06/2017

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Rapport over "trends, risico's en kwetsbaarheden" gepubliceerd met betrekking tot het vierde kwartaal van 2016......

Lees verder...


DNB publiceert aangepaste "Aanwijzigingen Jaar, Kwartaal en Maandstaten".

29/05/2017

De DNB heeft 29 mei 2017 een nieuwe versie van de aanwijzingen FTK jaar-, kwartaal- en maandstaten pensioenfondsen op haar website gepubliceerd.......

Lees verder...


Linksanalytics publiceert visie "Trump-effect".

01/03/2017

Linksanalytics heeft haar visie op de impact van het beleid van president Trump op de......

Lees verder...


Institutional Trust Services en het Institutioneel Benchmarking Instituut gaan samenwerkingsverband aan

16/02/2017

ITS en het Institutioneel Benchmarking Instituut (IBI) kondigen via diverse media hun samenwerkingsverband aan. Het doel van de samenwerking is.......

Lees verder...


Geen heroverweging voor onderscheid DB- en DC-regelingen pensioenfondsen

21/12/2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën reageert op het arrest van de Hoge Raad........

Lees verder...


Update themapagina btw

19/12/2016

De themapagina Btw is geactualiseerd naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad volgde........

Lees verder...


ESMA Risk Dashboard nr4, 2016

02/12/2016

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het derde kwartaal van 2016........

Lees verder...


Duurzaam beleggen in pensioensector groeit door

12/10/2016

In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd en die groei zal gezien alle voornemens in de sector verder doorzetten. Dat blijkt uit........

Lees verder...


DNB publiceert uitvoeringskosten en rendementen individuele pensioenfondsen

21/09/2016

DNB heeft onlangs een tweetal interessante publicaties gedaan. Per individueel pensioenfonds worden o.a. rendementen vermeld........

Lees verder...


ESMA Risk Dashboard nr3, 2016

21/09/2016

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2016........

Lees verder...


DNB publiceert modellen APF Kwartaalstaten

21/09/2016

Begin september heeft de DNB de modellen gepubliceerd van de APF kwartaalstaten........

Lees verder...


EMIR onderzoeken DNB

24/08/2016

DNB heeft twee onderzoeken bij pensioenfondsen uitgevoerd over EMIR.......

Lees verder...


ESMA Risk Dashboard 13 July, 2016

27/07/2016

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2016.......

Lees verder...


Jaarrekening op basis van custody data

04/07/2016

Voor diverse pensioenfondsen stellen wij de jaarrekening op uitgaande van custody data. In de praktijk betekent dit.........

Lees verder...


Uitbreiding controles op AIFMD-rapportages en verlenging inzendtermijn

09/06/2016

Met ingang van de rapportages over 2016K2 en 2016H1 is de AIFMD formulierenset op een aantal belangrijke punten aangepast.........

Lees verder...


Verschillen UFR methodiek

06/06/2016

In reactie op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.........

Lees verder...


DNB rapportage financiële positie pensioenfondsen

23/05/2016

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.........

Lees verder...


ESMA publiceert Risk Dashboard 2016/Q1

20/05/2016

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het eerste kwartaal van 2016.........

Lees verder...


Een andere ”(door)kijk” op fondsbeleggingen; wat kost het en wat levert het op?

29/04/2016

Voor onze pensioenfondsklanten zitten we nu middenin de FTK rapportagecyclus.........

Lees verder...


DUFAS publiceert ”Handreiking beheerder-bewaarder overeenkomst”

15/04/2016

De handreiking bevat best practices voor de overeenkomst tussen de beheerder en bewaarder. De handreiking is ontstaan vanuit........

Lees verder...


Uitstel introductie MIFID II

31/03/2016

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en........

Lees verder...


Onderzoek kwetsbare pensioenfondsen

31/03/2016

DNB presenteerde op 10 maart de uitkomsten van het onderzoek naar kwetsbare pensioenfondsen. Aan de hand van een lijst........

Lees verder...


Advies advocaat-generaal Hoge Raad over BTW-vrijstelling vermogensbeheer

23/03/2016

De advocaat-generaal heeft bij de Hoge Raad geadviseerd in een voor Nederland relevante btw-kwestie........

Lees verder...


Verplichte renseignering pensioenfondsen 2017

23/03/2016

Over het belastingjaar 2017 zijn de betrokken persioenfondsen verplicht aan te leveren........

Lees verder...


Linksanalytics publiceert visie toekomstige beleggingsrendementen

11/03/2016

Linksanalytics, onze partner voor het leveren van riskmanagement diensten heeft........

Lees verder...


Peek-through beleggingsfondsen

11/03/2016

We zien dat pensioenfondsen steeds nadrukkelijker vragen om peek-through informatie op te nemen........

Lees verder...


Themaonderzoek DNB ”self-assessment EMIR invoering”

09/03/2016

DNB start een themaonderzoek naar de invoering van de EMIR en de mogelijke knelpunten die zich hierbij voordoen.......

Lees verder...


Verplichting centrale afhandeling derivaten uitgesteld

03/03/2016

De verplichting voor pensioenfondsen om derivaten via central clearing af te handelen is met nog eens twee jaar uitgesteld tot augustus 2017.......

Lees verder...


Ingediende APF aanvragen bij DNB

03/03/2016

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemeen Pensioenfonds op 1 januari hebben vijf partijen een vergunning voor een APF bij DNB aangevraagd........

Lees verder...


OOB-status pensioenfondsen

03/03/2016

De discussie over het aanwijzen van pensioenfondsen als organisaties van openbaar belang (OOB) loopt nog steeds.........

Lees verder...


Publicatie pensioenfederatie herziene versie 2016 ”Aanbevelingen uitvoeringskosten”

02/03/2016

De Pensioenfederatie heeft de ”Aanbevelingen uitvoeringskosten” herziene versie 2016 gepubliceerd......

Lees verder...


Grenswaarde rapportageprofielen DRA aangepast

02/03/2016

De DNB heeft gepubliceerd dat vanaf 1 januari 2016 de grenswaarde voor de rapportageprofielen......

Lees verder...


Aanwijzingen FTK 2016

02/03/2016

De DNB heeft 1 februari 2016 een nieuwe versie van de aanwijzingen gepubliceerd.......

Lees verder...